Ablacja

Przezskórna ablacja jest zabiegiem polegającym na zniszczeniu fragmentu mięśnia sercowego odpowiedzialnego za powstawanie zaburzeń rytmu. W tym celu wprowadza się do serca elektrodę, która w pierwszym etapie zabiegu przeprowadza badanie elektrofizjologiczne. Pozwala to dokładnie zlokalizować źródło arytmii. Następnie za pomocą energii (prąd o częstotliwości radiowej, krioaplikacje, ultradźwięki, laser) wywołuje się martwicę w tym miejscu. Po zniszczeniu wykonuje się kontrolne badanie elektrofizjologiczne.

Ablacja nie wymaga znieczulenia ogólnego. Pacjent dostaje tylko leki uspokajające i środki przeciwbólowe. Przezskórna ablacja wykonywana jest u pacjentów z zespołem WPW, migotaniem przedsionków, częstoskurczami. Przeciwwskazaniem do zabiegu ablacji jest ciąża oraz obecność skrzepliny w sercu. Ablacja jest zabiegiem bezpiecznym, ryzyko powstania powikłań jest mniejsze niż 1%. Możliwe powikłania związane są z wkłuciem do naczynia (krwiaki, zakrzepica, tętniaki rzekome), uszkodzenie zastawki, powikłania zatorowo-zakrzepowe, wzrost stężenia troponin.

Ablacja, artykuł w Kardiolo.pl: Ablacja