Kardiologia :: Forum Kardiologia :: Ranking lekarzy :: Blaszka miażdżycowa - Miażdżyca.

Blaszka miażdżycowa - Miażdżyca

Miażdżyca jest przewlekłym procesem zapalnym w tętnicach prowadzącym do zmniejszenia światła naczyń oraz zmniejszenia ich elastyczności. Miażdżyca najczęściej zajmuje aortę, naczynia wieńcowe i mózgowe, rzadziej tętnice kończyn.

Przyczyna miażdżycy tętnic nie jest w do końca poznana. Do jej powstania i rozwoju przyczynia się m.in. podwyższony poziom cholesterolu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewłaściwy dieta, zaburzenia krzepnięcia krwi oraz stres. Przypuszcza się, że w patogenezie miażdżycy odgrywa rolę także czynnik infekcyjny, np. Bakterie.

Zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych występują już w dzieciństwie, a nawet w życiu płodowym, jednak objawy kliniczne pojawiają się dopiero w 5. dekadzie życia u mężczyzn i po menopauzie u kobiet.

W miażdżycy dochodzi do powstania miejscowych zaburzeń w funkcjonowaniu śródbłonka, który wyściela naczynia krwionośne od wewnątrz. Dochodzi do nadmiernego wychwytu cholesterolu i innych lipidów. Ponadto różnego rodzaju czynniki wzrostowe powodują pogrubienie warstwy mięśniowej naczynia i produkcję kolagenu, który dodatkowo usztywnia naczynie. Takie miejsce ulega zwapnieniu. Na szczycie blaszki miażdżycowej dochodzi do zaniku śródbłonka, co sprzyja procesom tworzącym materiał zatorowy. Następstwami miażdżycy mogą być: udary niedokrwienne mózgu, choroba wieńcowa, tętniaki aorty.

Aby zapobiec rozwojowi miażdżycy należy przede wszystkim zmodyfikować swój styl życia; stosować racjonalną dietę, zaprzestać palenia papierosów, regularnie ćwiczyć, zredukować nadwagę. Należy również leczyć choroby predysponujące: hipercholesterolemię, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę.

Blaszka miażdżycowa, artykuł w Kardiolo.pl: Miażdżyca - Blaszka miażdżycowa. Zobacz także: Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca, Powstawanie blaszki miażdżycowej