Kardiologia :: Forum Kardiologia :: Ranking lekarzy :: BMI - wskaźnik masy ciała - body mass index.

BMI - wskaźnik masy ciała - body mass index

BMI (body mass index, wskaźnik Queteleta) jest najpopularniejszym wzorem matematycznym służącym do oceny stanu odżywienia. Oblicza się go poprzez podzielenie masy ciała w kilogramach przez wzrost wyrażony w metrach podniesiony do kwadratu a następnie porównuje się wynik z tabelą (zamieszczona poniżej).

Wartość BMI zmienia się w trakcie trwania wzrostu, dlatego u dzieci nadmiar masy ciała określa się nanosząc wynik na odpowiednie siatki centylowe. Na podstawie wskaźnika BMI można też prognozować ryzyko chorób towarzyszących otyłości tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca naczyń, udar mózgu, kamica pęcherzyka żółciowego i dróg moczowych. U osób z BMI powyżej 30 ryzyko rozwoju tych chorób wzrasta w znaczący sposób, natomiast BMI powyżej 40 jest wskazaniem do operacyjnego leczenia otyłości.

Waga (kg)
Wzrost (cm)
Twój BMI

Klasyfikacja otyłości (WHO)

Klasyfikacja otyłości (WHO) BMI (kg/m2)
prawidłowa masa ciała 18,5 - 24,9
nadwaga powyżej i równy 25
nadwaga bez otyłości 25 - 29,9
stopień I otyłości 30 - 34,9
stopień II otyłości 35 - 39,9
stopień III otyłości (ekstremalna) powyżej i równy 40

BMI - body mass index, artykuł w Kardiolo.pl: BMI - wskaźnik masy ciała - body mass index. Zobacz także: Wyniki sondy BMI