Bradykardia

Bradykardia to zwolnienie częstości pracy serca u dorosłego człowieka poniżej 50 razy na minutę. Bradykardia może być zjawiskiem fizjologicznym, np. podczas snu następuje zwolnienie rytmu serca oraz u sportowców.

Wśród przyczyn bradykardii znajdują się zaburzenia funkcji lub uszkodzenia węzła zatokowego-przedsionkowego zaburzenia przewodzenia pobudzeń w układzie bodźcoprzewodzącym sercu (bloki serca), choroba niedokrwienna serca, wady serca, kardiomiopatie. Bradykardia może być skutkiem stosowanych leków (zwłaszcza β-blokerów i glikozydów naparstnicy), narkotyków i toksyn, oraz zaburzeń ogólnoustrojowych takich jak zaburzenia elektrolitowe (wysokie stężenie potasu), niedoczynność tarczycy czy choroby tkanki łącznej.

Bradykardia może przebiegać bezobjawowo lub powodować wystąpienie objawów niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego: mroczków przed oczami, zawrotów głowy, omdleń i utraty przytomności. Wystąpić mogą także objawy niewydolności serca i nietolerancja wysiłku, uczucie kołatania serca.

Do rozpoznania bradykardii konieczne jest wykonanie EKG. Jeśli bradykardia występuje napadowo, wówczas zalecana jest rejestracja EKG metodą Holtera. Po ustaleniu przyczyny bradykardii należy dążyć do wyeliminowania czynnika wywołującego: odstawić leki, leczyć choroby ogólnoustrojowe, wyrównać zaburzenia elektrolitowe. Jeśli czynnika nie da się wyeliminować a bradykardia powoduje wystąpienie objawów należy rozważyć wszczepienie u takiego pacjenta stymulatora serca.

Bradykardia, artykuł w Kardiolo.pl: Bradykardia. Zobacz także: Asystolia, Tachykardia zatokowa