Kardiologia :: Forum Kardiologia :: Ranking lekarzy :: By-passy - Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego - CABG.

By-passy - Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego - CABG

Operacja by-pass, czyli pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), to operacja mająca na celu wytworzenie połączenia między aortą a naczyniem wieńcowym omijając zwężony przez blaszki miażdżycowe fragment tętnicy wieńcowej. W tym celu wykorzystuje się naczynia tętnicze lub żylne. Za pomost tętniczy najczęściej służy tętnica piersiowa wewnętrzna, za pomosty żylne- żyła odpiszczelowa pobrana z podudzia. Pomosty tętnicze wykazują dłuższą drożność niż żylne.

Operacja wszczepiania by-passów rozpoczyna się od przecięcia mostka. Cięcie ma długość 20-25 cm. Następnie preparuje się naczynia, które mają służyć za pomosty i podłącza krążenie pozaustrojowe. Serce w tym czasie jest zatrzymane, a krew do naczyń jest tłoczona przez maszynę. Wskazaniami do pomostowania aortalno-wieńcowego są: zaawansowana stabilna choroba wieńcowa, świeży zawał serca powikłany pęknięciem ściany serca. Powikłaniami operacji są zgon (2-5% chorych), zawał serca, udar mózgu, zakażenie rany, krwawienie z rany operacyjnej.

By-passy, artykuł w Kardiolo.pl: By-passy