Kardiologia :: Forum Kardiologia :: Ranking lekarzy :: Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi.

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Najprostszą i zarazem najdokładniejszą metodą pomiaru ciśnienia tętniczego krwi jest pomiar aparatem rtęciowym tzw. metodą Korotkowa. Metoda ta wykorzystuje zjawisko pojawiania się tonów o różnej głośności i barwie w zależności od zmniejszania się ciśnienia w mankiecie założonym na ramię. Pierwszy ton, jaki wysłuchujemy w słuchawce po zwolnieniu powietrza z mankietu odpowiada ciśnieniu skurczowemu. Jest to ton głośny, przypominający stuk. W miarę dalszego uciekania powietrza z mankietu barwa i głośność stuku się zmienia, aż do jego całkowitego zaniku, co odpowiada ciśnieniu rozkurczowemu krwi. Aby otrzymany wynik był miarodajny musi być spełnione kilka warunków.

Pomiar powinien być prowadzony w spokojnych warunkach, w pozycji siedzącej, po 5 minutowym odpoczynku. Mankiet ciśnieniomierza należy dobrać w taki sposób, by pokrywał co najmniej 2/3 długości ramienia. Szczególne znaczenie ma to w przypadku pomiarów ciśnienia u dzieci. Mankiet zbyt wąski zawyża, a nadmiernie szeroki zaniża wyniki pomiarów. Ostateczny wynik otrzymuje się przez wyciągniecie średniej arytmetycznej z trzech pomiarów powtórzonych w odstępie 3 minut każdy. Za prawidłowe uznaje się ciśnienie poniżej 130/85.

U osób ze znacznymi wahaniami ciśnienia tętniczego, opornym na leczenie farmakologiczne,z omdleniami, podejrzewanymi o nadciśnienie białego fartucha (wysokie ciśnienie występuje tylko w pomiarach dokonywanych przez lekarza), należy rozważyć 24-godzinne monitorowanie ciśnienia. Choremu zakłada się mankiet i podłącza się do niewielkiego urządzenia mocowanego przy pasku. Urządzenie to samoczynnie mierzy w dzień i podczas snu ciśnienie a następnie zapamiętuje. Pozwala to lekarzowi ocenić, w jakich momentach dnia występują zwyżki ciśnienia krwi.

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi, artykuł w Kardiolo.pl: Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi. Zobacz także: Nadciśnienie tętnicze, Dieta dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, Przerost nadciśnieniowy lewej komory serca, Ciśnienie krwi, tętno