Kardiologia :: Forum Kardiologia :: Ranking lekarzy :: Komórki macierzyste krwi.

Komórki macierzyste krwi

Komórki macierzyste z krwi dorosłego człowieka mogą naprawić uszkodzony mięsień sercowy u myszy - zaobserwowali naukowcy amerykańscy. Ich wyniki publikuje pismo "Circulation".

Zdaniem autorów, najnowsze wyniki rodzą nadzieję, że pewnego dnia podobna metodę można będzie zastosować u ludzi do regeneracji mięśnia sercowego uszkodzonego w czasie zawału czy z innych przyczyn.

"Ta metoda może stanowić ogromny krok naprzód w medycynie regeneracyjnej. Pobieranie komórek macierzystych z krwi jest znacznie łatwiejsze i mniej bolesne niż uzyskiwanie ich ze szpiku kostnego" - mówi prowadzący badania prof. Edward T. Yeh.

Do tej pory za najlepsze żródło komórek macierzystych służących do naprawy uszkodzonych narządów, w tym mięśnia sercowego, naukowcy uważali szpik kostny, komórki zarodkowe lub krew pępowinową. Najnowsze wyniki badaczy z University of Texas sugerują jednak, że komórki macierzyste krążące we krwi dorosłej osoby mogą być wykorzystane jako alternatywne żródło do odnowy mięśnia sercowego.

Badacze z zespołu prof. Yeh wyizolowali komórki macierzyste z "odpadów" pozostałych po przygotowaniu próbek krwi dorosłego pacjenta do zamrożenia (przed zamrożeniem krew jest pozbawiana białych krwinek, które są materiałem odpadowym. Z grupy tych krwinek naukowcy wyizolowali komórki posiadające białko CD34 - znak charakterystyczny dla komórek macierzystych.

Następnie wstrzykiwali uzyskane komórki dwóm grupom myszy z tak osłabionym układem odporności, aby nie mógł odrzucić obcych komórek. Myszy z jednej grupy miały uszkodzenia mięśnia sercowego z powodu sztucznie wywołanego zawału, druga grupa nie miała żadnych chorobowych zmian w sercu.

Okazało się, że u zwierząt z uszkodzonym mięśniem sercowym komórki macierzyste z krwi pobudziły do wzrostu nowe miocyty - tj. komórki tworzące włókna mięśniowe - na granicy uszkodzenia. Badacze zaobserwowali też wzrost komórek tworzących nowe naczynia krwionośne - komórek -ródbłonka i mięśni gładkich. Podobne procesy naprawcze w sercu zdrowych zwierząt zachodziły na prawie niewykrywalnym poziomie.

"Udało nam się zaobserwować, że komórki macierzyste z krwi obwodowej dorosłego człowieka, mogą dać początek trzem różnym typom komórek obecnym w uszkodzonym sercu" - komentuje prof. Yeh. Badacz podkreśla jednocześnie, że uszkodzenie było warunkiem różnicowania się komórek macierzystych w komórki serca.

Zdaniem Yeh, jeśli ta metoda sprawdzi się u ludzi leczenie uszkodzeń mięśnia sercowego będzie w przyszłości wymagało zwykłego pobrania krwi od pacjenta.

Najnowsze wyniki stanowią ponadto poparcie dla teorii, że w tkankach dorosłego człowieka istnieją zasoby komórek macierzystych, które mogą w razie potrzeby dać początek innym tkankom organizmu.

Źródło: PAP