Kardiologia :: Forum Kardiologia :: Ranking lekarzy :: Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP - Intra-Aortic Balloon Pump)

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) to zabieg mający na celu zwiększyć dostarczanie tlenu do mięśnia sercowego. W tym celu wprowadza się przez tętnicę udową do aorty zstępującej poniżej tętnicy podobojczykowej balon o objętości 30-50 ml. Balon ten napełnia się i opróżnia się zgodnie z rytmem pracy serca.

Podczas skurczu balon jest opróżniony i krew swobodnie płynie na obwód. Podczas rozkurczu balon się napełnia zatrzymując krew w początkowym odcinku aorty, co zwiększa przepływ krwi przez naczynia wieńcowe. Dodatkowo podczas opróżniania się balonu do następnego skurczu wytwarza się w aorcie próżnia, która zmniejsza obciążenie serca.

Do zabiegu kontrapulsacji wewnątrzaortalnej kwalifikowani są chorzy ze wstrząsem kardiogennym, z opornym na leczeniem bólem wieńcowym, po operacjach kardiochirurgicznych. Przeciwwskazaniami do zabiegu są niedomykalność zastawki aortalnej, rozwarstwienie aorty, tętniak aorty, duże zmiany miażdżycowe w aorcie i tętnicach biodrowych. Powikłaniami zabiegu kontrapulsacji mogą być niedokrwienie kończyny, uszkodzenie ściany naczynia, krwawienia, sepsa.

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna, artykuł w Kardiolo.pl: Kontrapulsacja wewnątrzaortalna