Kardiologia :: Forum Kardiologia :: Ranking lekarzy :: Zespół Eisenmengera.

Zespół Eisenmengera

Zespół Eisenmengera jest to proces chorobowy prowadzący do zmian w naczyniach płucnych będący konsekwencją obecności przeciekowej wady serca. Często pojawia się już w dzieciństwie, u dorosłych spotyka się ją u pacjentów z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej i przetrwałym przewodem tętniczym.

W początkowym okresie przeciek w sercu następuje z lewej strony na prawą. Związane jest to z fizjologicznym większym ciśnieniem w lewej części serca. Przeciek obciąża prawą komorę i zwiększa ciśnienie w prawej części serca, aż do przewyższenia ciśnienia lewej komory. Następuje wówczas odwrócenie przepływu i pojawiają się objawy sinicy. Wzrost ciśnienia powoduje pogrubienie ścian tętnic płucnych, co dodatkowo zwiększa ciśnienie krwi w płucach.

Chorzy z zespołem Eisenmengera skarżą się na znaczne ograniczenie tolerancji wysiłku, uczucie braku powietrza nasilające się podczas wysiłku fizycznego, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej. Może wystąpić krwioplucie, omdlenie i utraty przytomności.

Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu wysokiego oporu naczyniowego w płucach za pomocą cewnika Swana-Ganza u chorego z przeciekową wadą serca. Nie ma leczenia przyczynowego zespołu Eisenmengera. Pacjentom zaleca się szczepienia przeciw grypie, zwracanie uwagi na krwawienia i higienę, leczenie wszelkich stanów zapalnych, unikanie odwodnienia, zaprzestanie palenia papierosów, unikanie wysiłku fizycznego, unikanie przebywania na znacznych wysokościach. Osoba z zespołem Eisenmengera powinna znajdować się pod stałą opieką kardiologa.

Zespół Eisenmengera, artykuł w Kardiolo.pl: Zespół Eisenmengera